Palabras Desconxeladas

 

Obras propias (ou, propiamente, obras da colectividade)

    


1983   LERIAS E ENREDOS PARA OS MÁIS PEQUENOS    

                          

1994   ANTOLOXÍA DO CONTO POPULAR GALEGO


1999   A SAQUETIÑA DA LINGUA (PDF)


2005   O FÍO DA LINGUA (PDF, EPUB ou MOBI)


2009   LA GALICE, DEZ SÉCULOS DE OLLADAS FRANCESAS


2010   DESAPRENDA A FALAR GALEGO EN 15 DÍAS COS ERROS                     

                DUN TRADUTOR AUTOMÁTICO  (PDF)


2011   LA GALICE RACONTÉE PAR DES FRANÇAIS (PDF, EPUB ou MOBI)


2014   FLOR DA CANTIGA (PDF, EPUB ou MOBI)


2014   CAIXIÑA DE MÚSICA (PDF, EPUB ou MOBI)


2019   COMO DICILO? (PDF, EPUB e MOBI)
Maruxa Barrio e eu preparamos dúas escolmas de literatura popular galega: unha dirixida a transmitir o rico tesouro patrimonial aproveitándoo no desenvolvemento dos máis pequenos, e outra unha antoloxía do noso conto popular, organizando e peneirando as recolleitas dos nosos grandes etnógrafos. Como unha pequena continuación daquela angueira propoño agora esa Flor da cantiga.

E seguindo coas cantigas, é dicir coas cancións, meto aquí esa Caixiña de música con media ducia de traducións que fixen, unhas solicitadas por amigos para as súas corais e outras por propia iniciativa. Van tamén algunha partitura e aquí podedes atopar a interpretación pública dalgunhas versións.

Reproduzo a serie de artigos publicados no seu día en A Nosa Terra  baixo o título de O fío da lingua , que tiña o propósito de estimular a curiosidade pola linguaxe. O meu cometido foi nese caso o de lector e divulgador de filólogos. Finalidade didáctica, de aprendizaxe e mellora do noso galego, ten igualmente Desaprenda a falar galego en 15 días, concibida como actividade predominantemente lúdica. E tamén son prácticos para perfeccionarmos o noso coñecemento do galego A saquetiña da lingua ou Como dicilo?

Finalmente inclúo, en galego na edición base publicada en papel (La Galice, dez séculos de olladas francesas ) e en francés na edición ampliada e dixital (La Galice racontée par des Français ) unha serie de traballos, e de pesquisas que fun realizando ao longo dos anos sobre a presenza de Galiza en textos franceses. Hai unha asombrosa continuidade de testemuños dende a Chanson de Roland ao século XXI que é interesante coñecer. E constitúe para min un honor poder contar no segundo caso cun prefacio do meu amigo Ramón Chao.

Ás editoriais Galaxia, Xerais, Laiovento e Servizo de Publicacións da USC, o meu sincero agradecemento.